096 569 3622
MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

MÁY ĐÃ QUA SỬ DỤNG

    SẢN PHẨM MÁY CÔNG TRÌNH ĐÃ QUA SỬ DỤNG CỦA NHÀ MÁY KOMATSU CHANGLIN

Thương hiệu sản phẩm :  

Nhà máy sản xuất : KOMATSU CHANGLIN (CHANGZHOU)

Địa chỉ nhà máy : Thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc (CHANGZHOU JIANGSU CHINA)

Tình trạng máy : đã qua sử dụng

Bảo hành cho sản phẩm đã qua sử dụng  : 6 tháng sử dụng

XEM THÊM »» Giới thiệu nhà máy Changlin Komatsu (Changzhou)

Các mẫu sản phẩm

WA380-3 (1998)

Động cơ

Komatsu

Công suất hiệu dụng

124.0 kW

Khối lượng vận hành

17000 kg

WA470-3 (2000)

Động cơ

Komatsu

Công suất hiệu dụng

190 kw

Khối lượng vận hành

32000 kg

WA 600-3 (2003)

Động cơ

Komatsu

Công suất hiệu dụng

327 kW

Khối lượng vận hành

44500 kg

WA380-6Z (2019)

Động cơ

Komatsu SAA6D107E-1

Công suất hiệu dụng

143.0 kW

Khối lượng vận hành

16700.0 kg

PC650LC-8R (2012)

Động cơ

Komatsu

Công suất hiệu dụng

320 kW

Khối lượng vận hành

65000 Kg

PC450-8 (2014)

Động cơ

Komatsu SAA6D114E-3

Công suất hiệu dụng

246 kW

Khối lượng vận hành

45500 Kg

PC450-8 (2011)

Động cơ

Komatsu SAA6D125E-3

Công suất hiệu dụng

263 kW

Khối lượng vận hành

45500 Kg

PC300-7 (2007)

Động cơ

Komatsu SAA6D114E-3

Công suất hiệu dụng

180 Kw

Khối lượng vận hành

31200 Kg

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC