096 569 3622
Máy gắp phế liệu chuyên dùng

Máy gắp phế liệu chuyên dùng

MÁY GẮP GỖ / MÁY GẮP PHẾ LIỆU CHUYÊN DÙNG BÁNH LỐP

Các mẫu sản phẩm

PW225-8MH

Động cơ

Komatsu SAA6D107E-1

Công suất hiệu dụng

124.0 kW

Tốc độ di chuyển tối đa

30.0 km/h

PW350-8MH

Động cơ

Komatsu SAA6D114E-5

Công suất hiệu dụng

209.0 kW

Tốc độ di chuyển tối đa

25 km/h

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC