096 569 3622
Máy xúc đào liên hợp

Máy xúc đào liên hợp

Máy xúc đào liên hợp Changlin

Các mẫu sản phẩm

MÁY XÚC ĐÀO LIÊN HỢP CHANGLIN WB 97R - 5

Động cơ

Komatsu 4D94LE

Công suất hiệu dụng

36,2 (KW/HP)

Khối lượng vận hành

6200 (Kg)

MÁY XÚC ĐÀO LIÊN HỢP CHANGLIN WB 95R-5

Động cơ

Komatsu 4D94LE

Công suất hiệu dụng

36,2 (KW/HP)

Khối lượng vận hành

0,27 (m3)

MÁY XÚC ĐÀO LIÊN HỢP CHANGLIN WB93R-5

Động cơ

Komatsu 4D94LE

Công suất hiệu dụng

36,2 (KW/HP)

Khối lượng vận hành

0,27 (m3)

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC