icon-message.png
0965 693 622
Máy lu rung Bomag

Máy lu rung Bomag

Xe lu rung trống đơn & Xe lu rung chân cừu.

Xe lu rung Bomag  đáp ứng tất cả nhu cầu của công việc đào đắp.

Những gì hãng lu Bomag cung cấp: Xe lu rung nhỏ gọn và dễ điều khiển với trống rung trơn để làm việc trong khu vực đô thị và trên các lớp nền mỏng đến trung bình, trống rung chân cừu làm mạnh mẽ cho những địa hình khó khăn, lu rung trống đơn có độ đầm chặt tối đa nhờ công nghệ trống đa giác, thi công kè ấn tượng với khả năng san lấp mặt bằng và đầm đất vượt trội trong các dự án lớn và trên các bãi chôn lấp với lực kéo tối đa.

Dải sản phẩm bao gồm: Xe lu Bomag 211D, xe lu Bomag 212D, xe lu Bomag 213D, máy lu Bomag 216, Bomag 219. Gia cả xe lu rung Bomag hợp lý, được ngân hàng hỗ trợ, cho vay 95 % trị giá máy lu rung Bomag trong thời gian 60 tháng.

Với xe lu BOMAG, bạn được trang bị đầy đủ để sẵn sàng vượt tiết độ mọi lúc mọi nơi!

Các mẫu sản phẩm

BW211D-40

khối lượng vận hành

9500.0 kg

Động cơ Euro 2

Deutz BF4M2012C

Công suất hiệu dụng

98.0 kW

BW211D-5

Khối lượng vận hành

10600.0 kg

Động cơ Euro 3

Deutz TCD2012L042V

Công suất hiệu dụng

103.0 kW

BW211DH-5

Khối lượng vận hành

10890.0 kg

Động cơ Euro 4

Deutz TCD3.6L4

Công suất hiệu dụng

95.0 kW

BW213D-40

khối lượng vận hành

12450.0 kg

Động cơ Euro 2

Deutz BF4M2012C

Công suất hiệu dụng

98.0 kW

BW213D-5

khối lượng vận hành

12600.0 kg

Động cơ Euro 3

Deutz TCD2012L042V

Công suất hiệu dụng

103.0 kW

BW213DH-5

khối lượng vận hành

12720.0 kg

Động cơ Euro 4

Deutz TCD4.1

Công suất hiệu dụng

115.0 kW

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC