096 569 3622
Xe nâng

Xe nâng

Máy nâng Changlin

Các mẫu sản phẩm

XE NÂNG FD35AT-17

Động cơ

Komatsu 4D94LE

Công suất hiệu dụng

36,2 (KW/HP)

Khối lượng vận hành

6200 (Kg)

XE NÂNG FD30H-17

Động cơ

Komatsu 4D94LE

Công suất hiệu dụng

36,2 (KW/HP)

Khối lượng vận hành

6200 (Kg)

XE NÂNG FD25-17

Động cơ

Komatsu 4D94LE

Công suất hiệu dụng

36,2 (KW/HP)

Khối lượng vận hành

6200 (Kg)

XE NÂNG FD20-17

Động cơ

Komatsu 4D94LE

Công suất hiệu dụng

36,2 (KW/HP)

Khối lượng vận hành

6200 (Kg)

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC